En svartvit bild på en man håller i en presentation för sina medarbetare. Alla skrattar.

Föreläsning och utbildning om funktionsnedsättning

Vi kan det mesta inom inkludering, funktionsmångfald, synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Vi har ett brett utbud av utbildningar, workshops och föreläsningar. Det finns alltid möjlighet att skräddarsy utifrån önskemål och behov. Vi är flexibla och erbjuder både fysiska och digitala aktiviteter.

Här kan du ta del av några exempel på föreläsningar och utbildningar som vi erbjuder. Har du frågor eller vill bolla upplägg så hör gärna av dig till oss via e-post: [email protected] 

Insiktsutbildning om funktionsnedsättning

Att uppleva kan vara ett bra sätt att få insikt och kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Välj både teori och praktiska övningar, eller enbart det sistnämnda där deltagarna får möjlighet att testa hur det är att ha synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning.

Läs mer om insiktsutbildningen

Inkludering – ett roligt måste!

Hur gör vi för att lyckas inkludera alla, oavsett funktionsförmåga? Hur möter vi kunder, medborgare, patienter och medmänniskor på bästa sätt? En modell för inkludering presenteras. Denna föreläsning fungerar som en bra inspiration i både uppstarten eller under pågående arbete med mångfald och inkludering.

Läs mer om Inkludering – ett roligt måste

Tillgängliga bostäder och lokaler- att utforma utifrån ett universellt synsätt

Hur behöver ett tillgängligt boende se ut? Eller lokalen där vi arbetar? Vilka faktorer påverkar fastighetsägaren och arbetsgivaren? Utbildning om att utforma utifrån ett inkluderande och universellt synsätt, som skräddarsys efter kundens verksamhet.

Läs mer om Utbildningen Tillgängliga bostäder och lokaler- att utforma utifrån ett universellt synsätt

Att skapa inkluderande och tillgängliga event

Att alla ska kunna delta på en konferens, i en kurs eller under ett event kan kännas självklart, men hur ser det ut i praktiken? Hur säkerställer vi att alla känner sig välkomna och inkluderade, oavsett funktionsförmåga? I denna workshop varvas föreläsning med övningar och reflektioner som ger dig insikter och verktyg för att skapa inkluderande och tillgängliga event.

Läs mer om Workshop Att skapa inkluderande och tillgängliga event.

Lär dig syntolka

Du inkluderar fler och når ut bredare med ditt budskap om du syntolkar. I Sverige finns även lagstiftning som ställer krav på att syntolka bild och film inom offentlig sektor. Lär dig syntolka är en utbildning som ges av en professionell syntolk.

Läs mer om utbildning i syntolkning här

Workshop om familjelivet med komplex funktionsnedsättning

När barn föds med en funktionsnedsättning hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. Det blir en utmaning att skapa ett gott liv för hela familjen. I denna workshop möter du funkismorsorna Anna Pella och Lotta Frécon som ger kunskap och verktyg hur man skapar ett gott liv i en familj med komplex funktionsnedsättning.

Läs mer om Workshop Familjelivet med komplex funktionsnedsättning

Alla vill kunna höra dig – kurs i hörseltillgänglighet

Över 1,5 miljoner personer i Sverige har någon form av hörselnedsättning. Många hindras från att delta i offentliga och sociala sammanhang pga hinder i miljön. I denna kurs ger vi grunderna till hur vi alla kan bidra till en bättre tillgånglighet och delaktighet för personer som har en hörselnedsättning.

Läs mer om Alla vill kunna höra dig – kurs i hörseltillgänglighet.

Värdet i våra olikheter - lär dig förstå dyslektiskt tänkande

Dyslexi innebär både problematik och styrkor. Lär dig mer om hela bilden av dyslexi. Vad som behövs för att skapa likvärdiga förutsättningar, som till exempel tillgängliga texter och internutbildningar, liksom att ”kompetenseffektivisera” mera. Få koll på vad läsning innebär i en tid som vår och hur vi skapar effektiva team, genom att använda dyslexistyrkorna som idag är eftertraktade förmågor på arbetsmarknaden.

Läs mer om Värdet i våra olikheter – lär dig förstå dyslektiskt tänkande

Digitala produkter för alla; fler kunder och ökad försäljning

Det här är en utbildning som ger dig kunskap och verktyg inom digital tillgänglighet. Genom denna utbildning kan du försäkra dig om att få fler och nöjdare kunder och därmed öka din försäljning.

Läs mer om utbildningen Digitala produkter för alla; fler kunder och ökad försäljning

Perspektivets kraft för att skapa förändring

I denna föreläsning Utforskas och betonas kraften i att se olika perspektiv, och att utveckla en medvetenhet om hur detta kan påverka både individer och samhället som helhet.

Läs mer om föreläsningen Perspektivets kraft för att skapa förändring​

Ta tillvara på allas kompetenser! Fokus på IF och NPF

Idag är många människor inte en del av arbetsmarknaden, samtidigt som det råder kompetensbrist i många yrken. Det gör det tydligt att vi behöver bli bättre på att ta tillvara på allas kompetenser. Vi behöver tänka om! Vi behöver förstå styrkorna hos människor som inte är en del av arbetsmarknaden och se vilka förutsättningar som behövs för att styrkorna kan komma fram.

Läs mer om utbildningen Ta tillvara på allas kompetenser! Fokus på IF och NPF

Blindness Challenge - Tillgänglighet för personer med synnedsättning

För att kunna inkludera personer med synnedsättning behövs specifika kunskaper och insikter. I denna workshop kan du få både och. Lär dig om vad det är som gör en fysisk miljö tillgänglig för personer med synnedsättning. Ta del av bra exempel på tillgänglig ute och innemiljö.

Läs mer om workshopen Blindness Challenge – Tillgänglighet för personer med synnedsättning

Inspirationsföreläsning. Från Mörker till Framgång

Här får du hänga med på en gripande föreläsning om Fatmir Seremetis resa från att ha förlorat synen till att bli en paralympisk idrottare, inspirerande talare och en framträdande influenser med nästan 100.000 följare på sociala medier. Här ges verkliga insikter i att övervinna motgångar och betydelsen av teamwork, ledarskap och målsättning – med målet att utrusta deltagarna med verktyg för både personlig och professionell utveckling.

Läs mer om föreläsningen Från Mörker till Framgång

Våga tala och kommunicera

Vår förmåga att kommunicera är det viktigaste verktyget för att påverka vårt liv och vår karriär, och detta oavsett vilka förutsättningar vi har.
Till och med när du lever med en talnedsättning som exempelvis stamning så finns det verktyg för att våga tala och kommunicera.
I denna föreläsning får du kunskap och verktyg från någon som verkligen vet hur det är att möta utmaningar när man talar. Han kallar sig ”den stammande retorikern”.

Läs mer om föreläsningen Våga tala och kommunicera