En svartvit bild på en man håller i en presentation för sina medarbetare. Alla skrattar.

Föreläsning och utbildning​

Vi erbjuder färdiga paket för föreläsning och utbildning, men skräddarsyr även efter behov. Med våra unika kompetenser och perspektiv tillsammans med experter, nätverk och samarbeten vi knutit till oss kan vi erbjuda mer än det som står här. Hör av dig om dina önskemål, så hjälper vi dig!

We are Unique Power

Vad menas med Unique Power? Varför är det smart med funktionsvariation och ett funktionalitetsperspektiv? Hur gör man för att lyckas ta tillvara på dessa unika kompetenser och perspektiv? Unique Powers grundare Anna Bergholtz och Yasmin Nilson ger en ny bild av funktionsnedsättning. I föreläsningen varvas fakta med inspiration och konkreta verktyg.

Jag är dina ögon, du är mina ben

Unique Powers grundare, Anna Bergholtz och Yasmin Nilson, visar åhörarna världen, genom sina ögon. Du bjuds på en resa med omvälvande livsförändring samt förlust av funktion och sinnen och höra om hur de tog sig tillbaka. Anna blev blind på grund av sjukdom och Yasmin förlamad efter en olycka.  Om betydelsen av förebilder och det magiska som händer när man fokuserar på vad man kan och hur vi kompletterar och kan lyfta varandra, istället för tvärtom. En inspirerande föreläsning där du får känna, uppleva och lära.

Insiktsutbildning

Att uppleva kan vara ett bra sätt att få insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättning. Du ges en teoretisk genomgång av vad synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan innebära. Framförallt arbetar vi praktiskt, och du får möjlighet att testa hur det är att ha syn, hörsel och rörelsenedsättning samt kognitiva funktionsvariationer. Vi för en dialog kring frågor, funderingar och du ges konkreta tips. För bästa möjliga upplevelse lägger vi upp insiktsutbildningen utifrån dina önskemål och behov.

Tillgängliga hemsidor och digital tillgänglighet

Vill du ha fler och nöjdare kunder? Vill du ranka högre på Google? Vill du vara ett inkluderande och hållbart varumärke? Då är det smart att satsa på digital tillgänglighet och en hemsida som funkar för alla att använda. Läs mer om utbildningen här

Syntolkning bild och film

Du inkluderar fler och når ut bredare med ditt budskap om du syntolkar, och kan vinna både kunder, medlemmar och förtroende. Sverige finns även lagstiftning som ställer krav på att syntolka bild och film inom offentlig sektor. Vi erbjuder olika upplägg för att lära dig och din verksamhet mer om syntolkning.

Läs mer om utbildningen här