En svartvit bild på en man håller i en presentation för sina medarbetare. Alla skrattar.

Föreläsning och utbildning för inkludering och funktionsvariation

Vi erbjuder färdiga paket för föreläsning och utbildning eller skräddarsyr efter behov. Vi kan det mesta inom tillgänglighet, universell utformning, funktionalitetsnormen, funktionalitetsperspektivet, funktionsvariation och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Med våra unika kompetenser och perspektiv tillsammans med experter, nätverk och samarbeten vi knutit till oss kan vi erbjuda mer än det som står här. Hör av dig om dina önskemål, så hjälper vi dig!

Insiktsutbildning om funktionsnedsättning

Att uppleva kan vara ett bra sätt att få insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättning. Du ges en teoretisk genomgång av vad synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan innebära. Framförallt arbetar vi praktiskt, och du får möjlighet att testa hur det är att ha syn, hörsel och rörelsenedsättning samt kognitiva funktionsvariationer. Vi för en dialog kring frågor, funderingar och du ges konkreta tips. För bästa möjliga upplevelse lägger vi upp insiktsutbildningen utifrån dina önskemål och behov.

Läs mer om insiktsutbildningen här

Lär dig syntolka

Du inkluderar fler och når ut bredare med ditt budskap om du syntolkar. Genom att syntolka kan du vinna både fler medlemmar och kunder samt få ett ökat förtroende. I Sverige finns även lagstiftning
som ställer krav på att syntolka bild och film inom offentlig sektor. Vi erbjuder olika upplägg för att lära dig och din verksamhet mer om syntolkning.

Läs mer om utbildning i syntolkning här

Gott liv – för alla - Workshop om familjelivet med komplex funktionsnedsättning

Workshop om familjelivet med komplex funktionsnedsättningNär ett barn föds med en funktionsnedsättning hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. Många olika aktörer inom vård och omsorg involveras i familjens liv. Beroende på hur komplex funktionsnedsättningen är, och ju mer medicinsk problematik barnet har, ökar antalet kontakter dramatiskt. Forskning visar att antalet skilsmässor och förekomsten av utbrändhet och depression är högre i dessa familjer och att både yrkesliv och det sociala livet påverkas märkbart, liksom att barnets mående i hög grad är kopplat till hur mycket tid och energi föräldrarna lägger ned.

Läs mer om workshopen här