Yasmin och Anna i fotostudio med grå bakgrund. Anna står till höger med självsäker blick. Hon har mörk väst, ljus skjorta, slips och mörka byxor samt långt ljust hår. Yasmin sitter intill i sin rullstol med lutat huvud och tittar mot kameran med självsäker blick iklädd mörk kavaj, slips, ljus skjorta och mörka jeans.

Om oss

Vi är en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv. Vi hjälper dig att bli mer inkluderande och hållbar, och att skapa vinster som gynnar dig och alla andra. I vårt arbete fokuserar vi på styrkorna med en funktionsnedsättning, och arbetar i positiv anda med lösningar och inspiration. Genom oss får du experterna på funktionalitetsperspektivet och funktionsvariation. Grundare till Unique Power är vi, Anna Bergholtz och Yasmin Nilson.

Hållbarhet och lönsamhet

Vi startade Unique Power för att vi vill se en förändring. Vi vill ge en nyanserad bild av funktionsnedsättning – visa att det finns så mycket kompetens och coola förebilder att ta tillvara på.

Vi vill göra det enkelt för dig som är vilsen gällande frågor om funktionsvariation, att få mer kunskap, inspiration och att hitta rätt kompetens på området. Vi hjälper dig att lösa problem och hinder som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning.

Vårt syfte är också att peppa dig som själv har normbrytande funktionalitet. Stötta dig och hjälpa dig skapa förutsättningar för att kunna leva det liv du vill. Få dig att må bra och vara stolt.

Unika kompetenser och perspektiv

Vår verksamhet representerar unika kompetenser och perspektiv, som vi bär med oss tack vare våra erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. Vi tar alltid utgångspunkt i den egna erfarenheten av funktionsnedsättning. Men för att kunna erbjuda den bästa kompetensen och skapa förändring, behöver vi vara fler. Därför samarbetar vi med experter, nätverk och aktörer som kan funktionsvariation, olika diagnoser och funktionsnedsättningar, tillgänglighet och universell utformning. Tillsammans bildar vi Unique Power – en samlad kraft som kan bidra till ovärderlig utveckling i samhället.

Vad Unique Power kan göra för dig

  • Vill du bli mer lönsam och öka dina intäkter genom inkludering och tillgänglighet?
  • Arbetar du med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?
  • Vill du leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?
  • Har du själv en funktionsnedsättning och önskar stöd från någon som vet hur det är?
Vi finns här för dig! Med hjälp av oss kan du och din verksamhet bli mer inkluderande, hållbar och lönsam. Unique Power fungerar som spindeln i nätet och har överblicken och hjälper dig att knyta ihop trådarna.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med

  • Att ge ett funktionalitetsperspektiv på det du önskar.
  • Rekrytering utifrån funktionsvariation.
  • Representation utifrån funktionsvariation i reklam och media.
  • Digital och fysisk tillgänglighet.
  • Universell utformning av produkter, varor och tjänster.
  • Individstärkande coaching för dig som har funktionsnedsättning.