Yasmin och Anna i fotostudio med grå bakgrund. Anna står till höger med självsäker blick. Hon har mörk väst, ljus skjorta, slips och mörka byxor samt långt ljust hår. Yasmin sitter intill i sin rullstol med lutat huvud och tittar mot kameran med självsäker blick iklädd mörk kavaj, slips, ljus skjorta och mörka jeans.

Om oss

 • Vill du bli mer inkluderande och hållbar?
 • Vill du bli bättre på att inkludera personer med funktionsnedsättning?
 • Vill du öka din lönsamhet och intäkterna genom inkludering och tillgänglighet?
 • Arbetar du med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?
 • Vill du leva upp till de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?
 • Har du själv en funktionsnedsättning och önskar stöd från någon som vet hur det är?

Vi finns här för dig! Med hjälp av Unique Power kan du och din verksamhet bli mer inkluderande, hållbar och lönsam. Unique Power fungerar som spindeln i nätet. Vi lotsar dig rätt, har överblicken och hjälper dig att knyta ihop trådarna.

Vi peppar även dig som själv har normbrytande funktionalitet. Stöttar dig i att skapa förutsättningar för att leva det liv du vill. Få dig att må bra och vara stolt.

Unique Powersvision och syfte

Unique Power är en samlad kraft med unika kompetenser och perspektiv. Vi fokuserar på styrkorna med en funktionsnedsättning, och tillgången i funktionsvariation.

Vårt syfte är att bidra till en mer inkluderande och hållbar värld, vilket ger vinster till oss alla. Inkludering är hållbart och mångfald är lönsamt. Det handlar förstås även om personer med funktionsnedsättning.

Vi vill se personer med funktionsnedsättning inkluderas på arbetsmarknaden, som alla andra. Vi vill se personer med funktionsnedsättning i media och reklam, som vem som helst. Vi vill att allas kompetenser och perspektiv ska tas tillvara på. Inom exempelvis politik, innovation och konsumtion. Sist men inte minst vill vi se en nyanserad bild av funktionsnedsättning, och att alla personer med normbrytande funktionalitet ska få leva det liv man vill, må bra och känna sig stolta.

Vad Unique Power kan göra för dig

Vi gör det enkelt för dig som är vilsen i frågor om funktionsnedsättning att hitta rätt kompetens på området. Vårt arbete handlar om att ge dig konkreta lösningar, verktyg och inspiration. Vi hjälper dig att lösa problem och hinder som kan uppstå för personer med funktionsnedsättning.
Vi erbjuder allt från föreläsningar, upplevelseutbildningar till coachning
och konsultstöd med mera.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Ge ett funktionalitetsperspektiv på det du önskar.
 • Rekrytering utifrån funktionsvariation.
 • Representation utifrån funktionsvariation i reklam och media.
 • Digital och fysisk tillgänglighet.
 • Universell utformning av produkter, varor och tjänster.
 • Individstärkande coaching för dig som har funktionsnedsättning.

Läs vidare om vad vi gör

Vår verksamhet

Vi representerar unika kompetenser och perspektiv, som vi bär med oss tack vare våra erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning. Vi tar alltid utgångspunkt i den egna erfarenheten av funktionsnedsättning. För att kunna erbjuda den bästa kompetensen och skapa förändring, behöver vi vara fler. Därför samarbetar vi med experter, nätverk och aktörer som har kunskap inom olika funktionsnedsättningar och diagnoser samt tillgänglighet och universell utformning. Tillsammans bildar vi Unique Power – en samlad kraft som kan bidra till ovärderlig utveckling i samhället.