Svartvitt foto på Yasmin Nilson och Anna Bergholtz. De sitter med ryggarna mot varandra, kollar in i kameran och ler. Yasmin sitter i rullstol, har kavaj, randig slips, vit skjorta och jeans. Anna har vit skjorta, svart slips, svart väst och svarta kostymbyxor.

Funktionsmångfald

Vad menar vi med funktionsmångfald?
Begreppet mångfald känner nog alla till. Det används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos oss människor. På arbetsmarknaden förknippar många mångfaldsbegreppet med de lagstadgade diskrimineringsgrunderna som exempelvis kön och etnisk tillhörighet. Funktionsnedsättning inryms förstås också i mångfaldsfrågan, men tyvärr upplever vi ofta att det faller bort. Därför har vi valt att sätta ljus på funktion och normbrytande funktionalitet genom att använda funktionsmångfald.

För oss handlar funktionsmångfald om att skapa en miljö där alla människors unika förmågor och sätt att fungera uppmärksammas, tillvaratas och ses som en tillgång. Det kan handla om variation och nedsättningar i fysiska, kognitiva, sensoriska eller psykiska funktionsförmågor. Att omfamna funktionsmångfald innebär ett positivt synsätt på att människor fungerar olika och att det berikar samhället.

Vinsterna med att inkludera funktionsmångfalden
Det är både smart, hållbart och lönsamt att inkludera den funktionsmångfald som finns. När vi tar tillvara på allas kompetenser och perspektiv, oavsett funktionsförmåga, kan det resultera i att vi gör saker på ett annat sätt än vi vanligtvis gör. Det kan leda till ökad hållbarhet, bättre arbetsmiljö och smartare innovationer samt produkter och tjänster som kan användas av alla. För att inkludera personer med funktionsnedsättning behöver vi arbeta med tillgänglighet. Tillgänglighet förbättrar för alla, eftersom det som är nödvändigt för vissa gör det bättre för fler. En ramp är nödvändigt för den som använder rullstol, men gör det bättre för personer med barnvagn eller cykel. En textad film är nödvändigt för den som har nedsatt hörsel, men gör det bättre för personer som är nya på svenska språket.

Med andra ord har du mycket att vinna på att arbeta med inkludering och funktionsmångfald.