Personuppgiftspolicy och tillämpning av dataskyddsförordningen (GDPR)

Denna policy omfattar behandling av personuppgifter för Unique Power. Unique Power ansvarar för de uppgifter du lämnar i kontakt med oss, vilket kan vara via e-post, hemsida, telefon eller i samband med event, utbildningar och liknande. Policyn avser inte bara elektronisk information utan även fysiska dokument som innehåller någon typ av personuppgift.

Syfte för behandling av personuppgifter

Vårt främsta syfte för att samla in och behandla personuppgifter är för att Unique Power ska kunna hitta passande uppdrag för dig som är konsult för oss, och för att fullfölja åtaganden åt befintliga kunder/samarbetspartners samt för att ha möjlighet att förbereda kommande åtaganden med nya kunder/samarbetspartners.

Vi har även ett syfte att behandla personuppgifter för interna och externa utskick som exempelvis inbjudningar och nyhetsbrev där du själv godkänt att få dessa.

Säkerhet

Unique Power följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi respekterar din integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till Unique Powers olika miljöer. Unique Power behandlar inte känsliga personuppgifter utan att den som berörs lämnat ett samtycke att vi får hantera dessa.

Om du har lämnat samtycke till att vi får hantera känsliga uppgifter kan du när som helst höra av dig till oss och dra tillbaks ditt samtycke.

Medarbetare på Unique Power samt konsulter som tar uppdrag i Unique Powers regi förbinder sig att följa dataskyddsförordningen och Unique Powers personuppgiftspolicy.

Här kan du läsa mer om vad dataskyddsförordningen (GDPR) innebär.

Har du frågor om vår personuppgiftspolicy, hör av dig till oss.

E-post: kontakt@Uniquepower.se

Telefon: 0704567811