Hand läser punktskrift på en svart tavla.

Lär dig syntolka

Du inkluderar fler och når ut bredare med ditt budskap om du syntolkar, och kan vinna både kunder, medlemmar och förtroende. Sverige finns även lagstiftning som ställer krav på att syntolka bild och film inom offentlig sektor. Vi erbjuder olika upplägg för att lära dig och din verksamhet mer om syntolkning.

Syntolkning bild och film

Ett stiliserat öga (vitt, med helsvart iris) och ovanför tre vita böjda streck från ögat, som liknar ljudvågor.

Innehåll:

  • Att ta del av film och bild utan syn.
  • Bakgrund till syntolkning.
  • Hur syntolkar man bilder. Kön, hudfärg, miljöer och detaljer?
  • Hur syntolkar man film? (verbalisering mm).
  • Syntolkning på sociala medier.
  • Övningar på att syntolka.

Utbildning kan ges utifrån följande alternativ:

1. Med Anna Bergholtz som är blind och har förlorat synen i vuxen ålder. Anna är en vanlig syntolkningsanvändare och känd som Sveriges första blinda filmrecensent.

2. Med en professionell syntolk.

3. Med både Anna och en professionell syntolk.

Kontakta Unique Power för mer info, offert och bokning av utbildningen: kontakt@uniquepower.se