Ingen har förändrat världen till det bättre genom att vara tyst

Dela artikeln:

Facebook
LinkedIn
X
Filip föreläser på en scen med inlevelse. Han har kort brunt hår och har på sig vit skjorta och svarta kostymbyxor med hängslen.

Har du tänkt på att det inte är självklart för alla att tala och använda sin röst? Talnedsättningar som exempelvis stamning kan vara en stor utmaning. Men vad är stamning och hur är det möjligt att bli retoriker när man stammar?
Låt dig inspireras av Filip Reineby ”den stammande retorikern” som delar med sig av både erfarenhet och kunskap, och som idag ser sin stamning som en styrka.

Vad är stamning?

Stamning är en neuromotorisk funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter att komma framåt i talet. Vanliga symptom är ofrivilliga blockeringar och upprepningar av ljud, stavelser eller ord. Ibland är stamningen förknippad med muskelspänning eller medrörelser, särskilt i käke, mun och ögon. Cirka 1 procent av den vuxna befolkningen stammar.

Vilka är de vanligaste fördomarna om stamning enligt dig?

Att personer som stammar är nervösa och/eller ointelligenta. Nästan alla som stammar upplever mobbning och diskriminering genom hela livet. En stor anledning till detta är människors okunskap och att stamning är en dold funktionsnedsättning som inte syns innan en person som stammar börjar prata.

Du arbetar som retoriker idag – hur är det möjligt?

Jag insåg tidigt i livet att jag hade ett driv och en önskan om att i någon form arbeta med människor och befinna mig i strålkastarljuset. Mobbningen i uppväxten höll på att förstöra mitt självförtroende så att jag aldrig skulle vågat satsa på min dröm, men tack vare min familjs stöd så tog jag klivet in på en retorikutbildning.

Första året som föreläsare och retoriker var otroligt tufft med många motgångar pga att det var svårt att bli tagen på allvar av uppdragsgivare och ibland även en publik pga fördomarna de hade mot min stamning. Trots mer än ett dussin olika taltekniker kan jag aldrig ha 100% kontroll över min stamning och jag insåg att jag behöver våga vara ännu mer öppen om det faktum att jag stammar. Med tiden ledde det till den självvalda titeln ”Den stammande retorikern”.

Idag som både föreläsare och coach kombinerar jag det tekniker jag lärt mig, tack vare min stamning, med min utbildning inom retorik. Under större delen av mitt liv har jag önskat bort min stamning, idag är den min absolut största styrka och fördel. Om det finns något mitt liv har lärt mig så är det ett budskap som jag tror på mer än något annat. Och det är att ingen har förändrat världen till det bättre genom att vara tyst.

Vad är fördelen och styrkan med din stamning i arbetet som retoriker?

De allra flesta människor tränar bara på talet när man är barn, och i vuxen ålder finns det sällan om ens någon träning alls på hur man ska tala för att bli tydlig, effektiv och övertygande i sin kommunikation. Jag har hela mitt liv, varje dag, tack vare min stamning aktivt fått träna på mitt tal. All min träning var först till för att lära mig ta kontroll över min stamning, men med tiden insåg jag att alla tekniker jag lärt mig genom att hantera min stamning är tekniker som är otroligt värdefulla för alla människor att använda – för att bli bättre talare och kommunikatörer. Jag vet också mer än väl vilka otroliga utmaningar vi människor ställs inför när vi ska t ex tala inför en publik. Att jag har behövt hantera mer motstånd i sådana situationer än människor som inte stammar har gjort att jag har insikter som även där kan hjälpa människor att våga tala och göra sin röst hörd. Insikter jag aldrig fått lära mig, om jag inte hade stammat. Det har aldrig varit en självklarhet att min stamning skulle bli en fördel och styrka, men jag är väldigt glad för min stamning idag.

Text: Filip Reineby

Mer av Filip Reineby

Här kan du läsa Filips tips för att lyckas med arbetsintervjun

Vill du anlita Filip så hör av dig till oss! Ett tips är att boka hans föreläsning Våga tala och kommunicera.
Läs mer här om Våga tala och kommunicera