Vad är hörseltillgänglighet?

Dela artikeln:

Facebook
LinkedIn
X
Foto från en åhörarsal på Stockholms Universitet där hörselhjälpmedlet T-sign hänger på en vägg. Hjälpmedlet är utformat med en bred silverfärgad metallhållare i överkant som fäster i en genomskinlig glasskiva varpå en lysande grön öronsymbol syns intill bokstaven T.

Tillgänglighet och inkludering är viktiga faktorer för att säkerställa att alla individer, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, kan delta fullt ut. En grupp som ofta står inför utmaningar är personer med hörselnedsättning. I denna text kommer vi att undersöka hur många människor som berörs av ett hörsel-tillgängligt samhälle, vad en hörslinga är och hur den fungerar, samt varför skyltning spelar en viktig roll i denna kontext.

Hörselnedsättning berör många 

Enligt senaste statistik berörs en betydande del av världens befolkning av någon form av hörselnedsättning. Detta inkluderar personer i olika åldrar och livssituationer. Många undersökningar som gjorts indikerar att ungefär 15% av världens befolkning har någon grad av hörselnedsättning och andelen ökar. Hörselanpassningar blir därmed avgörande för att underlätta kommunikation och möjlighet till fullständig delaktighet för denna mångfacetterade grupp.

Hörslinga – en nyckel till hörseltillgänglighet 

En hörslinga är en teknisk innovation som funnits i många år som har visat sig vara särskilt effektiv för att förbättra hörselupplevelsen för personer med hörselnedsättning. Den är också standardiserad och fungerar därmed på samma sätt över hela världen och fungerar tillsammans med alla typer av hörapparater och cochleaimplantat som har inbyggd telespole. Den består av en slinga (kabeltråd) som är installerad i ett rum eller en plats och ansluten till ljudkällor som mikrofoner eller högtalarsystem samt en förstärkare. Genom att använda en hörslinga kan ljudet överföras direkt till hörapparater eller cochleaimplantat, vilket eliminerar bakgrundsljud och förbättrar förståelsen av tal.

Vikten av Skyltning för en inkluderande miljö

Skyltning spelar en avgörande roll när det gäller att informera om tillgängliga hörseltekniker och för att skapa en inkluderande miljö. Tydliga skyltar ger vägledning till platser där hörslingor är installerade och informerar om hur de används. Detta är särskilt viktigt på offentliga platser som teatrar, konferenslokaler, och kyrkor, där tillgänglighet borde vara en prioritet.

T-SIGN gör det enkelt att använda hörslingor för alla

Närbild av T-sign monterat på ett bord intill några mikrofoner, datorskärmar och stolar i en föreläsningsmiljö

Produkten T-SIGN vann 2022 pris för bästa hörseltekniska innovation i världen inom tillgänglighet. T-SIGN  har blivit en viktig produkt för att skapa bättre tillgänglighet och inkludera människor med nedsatt hörsel. Produkten är en innovation sprungen ur ett behov och utvecklades i samarbete med Riksgymnasiet i Örebro med elever med olika grad av nedsatt hörsel. Man såg ett behov av en lösning som gjorde det enkelt för såväl lärare, elever och övrig personal att förstå när hörslingan fungerade och vad som krävs för att det ska bli bra för personer som använder hörslingan. Resultatet blev produkten T-SIGN som har inbyggd elektronik som hela tiden mäter hörslingan och redovisar dess status på ett lättbegripligt sätt, genom att den internationella slingsymbolen lyser ett fast grönt sken när hörslingan är OK. I ett visst program kan T-SIGN också signalera en för svag eller stark hörslinga med en pulserande eller röd skylt. Med T-SIGN tar man fasta på kvaliteten på tillgängligheten och nöjer sig inte bara med att ha satt ett kryss i ett protokoll. Man visar tydligt att man har skaffat en hörslinga för att många ska ha nytta av den. Med T-SIGN blir det enklare att utbilda personal på hörslingan och följa upp dess status. Dessutom får personer med hörselnedsättning en bekräftelse på att hörslingan är igång och fungerar.

Många med nedsatt hörsel upplever en osäkerhet med hörslingor eftersom de inte alltid fungerar som de ska. Idag finns T-SIGN installerad i många länder och används i bland annat universitet, samlingslokaler, receptioner och andra utrymmen där det finns hörslingor.

Viktigt öka medvetenhet om hörslingan

För att främja inkludering och tillgänglighet är det viktigt att öka medvetenheten om hörslingan som teknik och hur de fungerar. Genom att visualisera hörslingans funktion går vi mot en värld där fler kan delta fullt ut och njuta av livets ljud. Här är T-SIGN ett steg i denna riktning för ett mer tillgängligt samhälle för alla med nedsatt hörsel.

Slutligen tipsar vi om kursen “Alla vill kunna höra dig, en kurs i hörseltillgänglighet.”

Text: Johan Hammarström, entreprenör och uppfinnare.

Vill du anlita Johan som föreläsare eller få mer information och köpa T-SIGN så hör av dig på: [email protected]