Funktionsnedsättning och funktionsvariation –vad är bäst att säga?

Dela artikeln:

Facebook
LinkedIn
X
Siluett av kvinna i rullstol som sitter längst ned mot en trappa som har rampskenor på höger sida. Bakom syns taket i en mörk tunnel och ovanför trappan skymtar en spårvagnsperrong.

Bild: En trappa är ett klassiskt exempel på funktionshinder i miljön för en person som använder rullstol.

Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation, normbrytande funktionalitet och handikapp. Det är många ord och begrepp att hålla reda på. Känner du dig förvirrad och orolig för att säga fel? Är du osäker kring vilket ord som är bäst att säga?

Här reder vi ut begreppen och hjälper dig att få koll.

Orden hör ihop med normerna

Ord/begrepp förändras över tid och hör ofta ihop med normerna i samhället. Förr sa man invalid om en person med funktionsnedsättning. Ordet invalid skickar signaler om vilken position man hade i samhället– inget värde. Och så var det, eftersom personer med funktionsnedsättning oftast tvingades tigga eller förvisades till fattighus.

Dagens språkbruk ser tack och lov annorlunda ut. Men fortfarande sker det förändringar, vilket lätt skapar förvirring. Särskilt när den ene säger att ”handikappad får man inte säga” medan den andre säger ”jag är handikappad”.

Bra att tänka på är att alla förstås har rätten att säga vad man vill om sig själv.

Annars har Socialstyrelsen tagit fram definitioner av vissa ord. Som exempelvis för funktionsnedsättning och funktionshinder. Det går såklart också att läsa på om vad olika ord betyder, för alla begrepp har en betydelse.

Funktionsnedsättning – vad menas?

Med funktionsnedsättning menas en nedsättning i den fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmågan.

En funktionsnedsättning kan vara synlig eller osynlig. Synligt är exempelvis om personen har en rörelsenedsättning och använder rullstol, eller en vit käpp som blind. Osynligt är exempelvis allergi, dyslexi, hjärntrötthet och neuropsykiatriska diagnoser.

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller något som förvärvas senare i livet. De flesta av oss får förr eller senare funktionsnedsättningar på grund av ålder eller sjukdom.

En funktionsnedsättning kan vara permanent, men också tillfällig om man bryter en arm och får svårt att använda den under en viss tid.

Funktionshinder – vad menas?

Funktionshinder kan uppstå när en persons funktionsnedsättning möter hinder i miljön runtomkring. Exempelvis när någon som inte ser ska åka buss och det saknas utrop. Likaså kan en otextad film vara funktionshindrande för någon som har hörselnedsättning.

Funktionshinder är alltså resultatet av att omgivningen inte är utformad för personer med olika funktionsförmågor. När funktionshinder finns kan det bli svårt att delta fullt ut i samhället.

Funktionshinder är ett användbart begrepp när vi pratar om att skapa ett tillgängligt och inkluderande samhälle, ett samhälle utan funktionshinder.

Funktionsvariation – vad menas?

Begreppet funktionsvariation används för att beskriva mångfalden i människors olika sätt att fungera. Det handlar bland annat om olika nivåer av fysiska, sensoriska, kognitiva och psykiska förmågor. Genom begreppet funktionsvariation betonas att alla människor varierar i funktion, där inget värderas vara bättre eller sämre.

Funktionsvariation är inte synonymt med funktionsnedsättning, även om många tycks använda det så.

Funktionsvariation fungerar utmärkt att använda när vi pratar funktion ur ett mångfaldsperspektiv. Se exempel:

“Funktionsvariationer berikar samhället genom att ge olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter.”

”Vi behöver mer representation och funktionsvariation i Tv-rutan.”

Vill du använda funktionsvariation som synonymt med funktionsnedsättning behöver du sätta in ”normbrytande” framför funktionsvariation. Då blir det ”normbrytande funktionsvariation”.

Obs! Funktionsvariation är inget ord som Socialstyrelsen definierat i sin termbank.

Normbrytande funktionalitet – vad menas?

Normbrytande funktionalitet är ett begrepp som kan användas som synonymt med funktionsnedsättning, men där perspektivet förflyttas från individen till normerna i samhället. Normen eller föreställningen är att människan är funktionsfullkomlig, vilket förstås ingen är, men som man enligt normen bryter mot om man har en funktionsnedsättning. Med andra ord har man då en normbrytande funktionalitet.

Om du vill variera ditt språkbruk och inte alltid använda funktionsnedsättning, fungerar det bra att säga normbrytande funktionalitet. En del föredrar normbrytande funktionalitet på grund av perspektivskiftet, och för att det inte upplevs lika negativt som funktionsnedsättning där fokus lätt hamnar på nedsättning.

Handikapp används i golf

Ordet handikapp har för längesedan tagits bort ur Socialstyrelsens termbank. De anser att handikapp inte längre bör användas när vi pratar om funktion. Förr hade handikapp samma betydelse som funktionshinder har idag. Oavsett kan du lägga ordet handikapp på hyllan. Ja om du inte spelar golf. I golf kan du förstås säga handikapp där begreppet är en del av sportens spelregler.

Håll dig uppdaterad med orden

Eftersom orden kan förändras är ett tips att hålla dig uppdaterad. Att hålla sig uppdaterad är ett enkelt sätt att förebygga osäkerhet och bli tryggare i sin kommunikation.

Kolla gärna hur orden kan användas i frågelådan hos Språkrådet, som i nedanstående exempel:

”Frågelådan – Hur ska man använda orden funktionsnedsättning, funktionshinder och funktionsvariation?”

Du kan också höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring ord och begrepp. Vi hjälper dig gärna.

E-post: [email protected]