Händer med tatuering skriver på datortangentbord

Användartest av personer med funktionsnedsättning

För att kunna utveckla tjänster/produkter som funkar för alla, eller för att testa redan existerande tjänster/produkter och förbättra dess tillgänglighet kan vi hjälpa dig med användartester. Det kan handla om allt från digitala tjänster till fysiska produkter.
Vi anpassar alltid upplägget utifrån dig som kund. En del vill göra användartesten själv och enbart ha hjälp med testpersoner medan andra önskar stöd genom hela processen.

Exempel användartest digitala tjänster

Så här kan det gå till med användartest av personer med funktionsnedsättning avseende existerande digitala tjänster/produkter:

Steg 1 Uppstart

Möte för att få en djupare förståelse för vad du som kund behöver och vilka önskemål som finns /vad som förväntas av testpersonerna.

I detta skede diskuteras bland annat:

 • Hur många personer som behövs för testerna.
 • Hur fördelningen ska se ut mellan olika funktionsnedsättningar, kön, ålder, övrig bakgrund samt vana av dator och mobiltelefon. Om hur vi förhåller oss till testpersonerna och deras medfödda eller förvärvade funktionsnedsättning.
 • Om vad personerna använder för hjälpmedel i sin vardag kopplat till dator och mobiltelefon och hur fördelningen av testpersoner ska se ut här.
 • Om alla tester måste ske fysiskt på plats eller om det även går på distans.
 • Om personerna ska ta med egen mobil/dator eller inte. I den egna datorn finns de hjälpmedel man är van vid att använda.
 • Om testerna ska ske på distans, hur vi löser det på bästa sätt så det funkar för alla parter.
 • Vem som kartlägger användartesterna, du som kund eller Unique Power.
 • Övriga önskemål och funderingar.

Steg 2 Urval

 • Unique Power tar fram rätt antal testpersoner utifrån det kriterier vi kommit överens om i steg 1.
 • Vi kvalitetssäkrar att testpersonerna har den kompetens som efterfrågas och ser till att alla får den information som behövs inför användartesten. Därefter kopplar vi ihop testpersonerna med er. I detta steg behövs kontinuerlig avstämning oss emellan.

Steg 3 Genomförande

 • Genomförande av användartesterna. Kontinuerlig avstämning oss emellan om något behöver göras annorlunda längsmed vägen.
 • Kartläggning av användartesterna. Görs av Unique Power eller kunden själv enligt överenskommelse.

Steg 4 Utvärdering

 • Utvärdering av vårt upplägg/samarbete och hur det gått med användartesterna.
 • Ta ställning till om vi på Unique Power kan vara behjälpliga framöver och hur det samarbetet i så fall kan se ut.

Vill du veta mer?

Låter detta som något som skulle passa dig eller ditt företag?

Har du frågor och vill bolla upplägg?