Svartvit bild på en man med vit skjorta och svart väst som sitter i rullstol. Han sitter vid ett skrivbord med headset och laptop.

Tjänster

Våra tjänster tar alltid utgångspunkt i funktionalitetsperspektivet. Syftet med våra tjänster är att bidra till en mer inkluderande och hållbar värld, som ger vinster till oss alla. Tack vare våra unika kompetenser och perspektiv, tillsammans med experter, nätverk och samarbeten vi knutit till oss har vi ett brett utbud. Vi erbjuder färdiga paket med konkreta lösningar eller skräddarsyr efter behov. Vi ger också individstärkande vägledning och coaching, för personer med funktionsnedsättning.

Våga fråga!

För att kunna mötas på bästa sätt, behöver vi prata om sådant vi inte känner till och våga fråga. För hur ska vi annars kunna veta om vi inte har kunskap? Har du frågor du aldrig vågat ställa om funktionsvariation, funktionsnedsättning eller en viss diagnos? Vi hjälper dig att våga fråga och ger sedan svar på dina frågor. Stort eller smått, frågan är fri. Prata med oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar dig och din verksamhet.

Rådgivning och testpersoner

Behöver du som företag och organisation ett funktionalitetsperspektiv? Söker du personer med funktionsnedsättning som kan testa produkter och tjänster eller ge råd och ingå i en referensgrupp? Berätta om dina önskemål, så hjälper vi dig att hitta rätt personer.

Rekrytering och representation

Kanske vet du att inkludering och funktionsvariation är hållbart och lönsamt, men är osäker på hur du ska göra för att ta tillvara på kompetens och perspektiv hos personer med funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa dig med frågor som berör rekrytering och bredda normerna på din arbetsplats. Vi stöttar även företag som vill få en ökad representation av personer med funktionsnedsättning i reklam och media. Du ges kunskap om funktionalitetsperspektivets innebörd och konkreta verktyg för hur du kan inkludera fler, oavsett funktionsförmåga.

Föreläsning och utbildning

Vi erbjuder färdiga paket för föreläsning och utbildning, men skräddarsyr även efter behov. Med våra unika kompetenser och perspektiv, tillsammans med experter, nätverk och samarbeten vi knutit till oss kan vi erbjuda mer än det som står här. Hör av dig om dina önskemål, så hjälper vi dig!

We are Unique Power

Vad menas med Unique Power? Varför är det smart med funktionsvariation och ett funktionalitetsperspektiv? Hur gör man för att lyckas ta tillvara på dessa unika kompetenser och perspektiv? Unique Powers grundare Anna Bergholtz och Yasmin Nilson ger en ny bild av funktionsnedsättning. I föreläsningen varvas fakta med inspiration och konkreta verktyg.

Jag är dina ögon, du är mina ben

Unique Powers grundare Anna Bergholtz och Yasmin Nilson visar åhörarna världen, genom sina  ögon. Du bjuds på en resa med omvälvande livsförändring samt förlust av funktion och sinnen och höra om hur de tog sig tillbaka. Anna blev blind på grund av sjukdom och Yasmin förlamad efter en olycka.  Om betydelsen av förebilder och det magiska som händer när man fokuserar på vad man kan och hur vi kompletterar och kan lyfta varandra, istället för tvärtom. En inspirerande föreläsning där du får känna, uppleva och lära.

Insiktsutbildning

Att uppleva kan vara ett bra sätt att få insikt i hur det är att leva med funktionsnedsättning. Du ges en teoretisk genomgång av vad synliga och osynliga funktionsnedsättningar kan innebära. Framförallt arbetar vi praktiskt, och du får möjlighet att testa hur det är att ha syn, hörsel och rörelsenedsättning samt kognitiva funktionsvariationer. Vi för en dialog kring frågor, funderingar och du ges konkreta tips. För bästa möjliga upplevelse lägger vi upp insiktsutbildningen utifrån dina önskemål och behov.